Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory najczęstszych dokumentów obowiązujących w tut. GOPS. Do ich otwarcia, w zależności od typu dokumentu, wymagana jest obecność na Państwa komputerze odpowiedniego oprogramowania, t.j.: Microsoft Word (lub zamiennie OpenOffice, LibreOffice), Adobe Reader.

Wniosek o dodatek gazowy

Wniosek o dodatek elektryczny

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne

 

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Karta Dużej Rodziny

 

Świadczenia rodzicielskie

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

 

Program „Czyste Powietrze”

 

Dodatek osłonowy

 

 

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

 

Dodatek węglowy

 

 

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła