Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory najczęstszych dokumentów obowiązujących w tut. GOPS. Do ich otwarcia, w zależności od typu dokumentu, wymagana jest obecność na Państwa komputerze odpowiedniego oprogramowania, t.j.: Microsoft Word, Adobe Reader.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności

 

Wniosek o uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia (Świadczenie Wspierające)

 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Pomoc społeczna

 

Świadczenia rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenia rodzicielskie

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 

Karta Dużej Rodziny

Wniosek o dodatek gazowy

Program „Czyste Powietrze”

 

Bon Energetyczny