Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2015

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

W miesiącu październiku 2016r. rozpoczęliśmy wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ), Podprogramu 2016, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. U. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1).

W Gminie Herby  rolę Organizacji Partnerskiej przejął GOPS Herby w związku z czym,  kwalifikacja do programu oraz dystrybucja artykułów spożywczych odbywa się za pośrednictwem pracowników socjalnych.

Osoby, które otrzymają skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie (raz w miesiącu) będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały oraz olej rzepakowy. Produkty w comiesięcznych dostawach będą zróżnicowane.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie). Od miesiąca stycznia 2017r. kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z tej formy pomocy uległo podwyższeniu i wynosi dla osoby samotnie gospodarującej: 1268 zł oraz dla osoby w rodzinie: 1028zł. Pomoc udzielana jest na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Oprócz wsparcia żywnościowego, GOPS Herby realizować będzie działania w ramach środków towarzyszących takich jak wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, integrację społeczną przez włączanie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego.Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Herbach osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

 

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

 

„Program OperacyjnyPomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków UniiEuropejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy NajbardziejPotrzebującym”.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020