Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach informuje, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizował na terenie naszej gminy Bank Żywności w Częstochowie.

Działania te obejmowały pomoc żywnościową oraz działania wspierające, edukacyjne i włączające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogły  wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, takich jak m.in.: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej. W dniu 30 stycznia 2018r. odbyły się w gminie Herby warsztaty pt. „Ekonomiczne i społeczne skutki marnotrawstwa żywności” i „ Korzyści wynikające z planowania wydatków w ramach budżetu domowego:”, których organizatorem był Bank Żywności w Częstochowie. Udział w działaniach towarzyszących brało 12 osób.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiła ona do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

W Gminie Herby  rolę Organizacji Partnerskiej przejął GOPS Herby w związku z czym,  kwalifikacja do programu oraz dystrybucja artykułów spożywczych odbywała się za pośrednictwem pracowników socjalnych. Osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach,  mogły w okresie od miesiąca września 2017r. do miesiąca marca 2018r.  w ramach Podprogramu2017 skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

W ramach pomocy żywnościowej osoby uprawnione otrzymały takie produkty spożywcze, jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, miód wielokwiatowy, kabanosy wieprzowe.

W okresie od miesiąca września 2017r. do miesiąca marca 2018r. z w ramach pomocy żywnościowej skorzystało 454 osób ( kobiet: 213, mężczyzn: 241) . Ogółem wydano 1966 szt. paczek żywnościowych na :  20,75365 ton.