O GOPS w Herbach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach jest jednostką organizacyjną gminy, powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej.
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością, prowadzonymi projektami i naszą lokalną polityką społeczną. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z nami:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Lubliniecka 33
42-284 Herby
tel. 34 3574-101 wewn. 23, 15, 22
fax. 34 3574-101 wewn. 29