Ważne numery

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

adres 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6
tel. ( 034 ) 353 22 55
fax.: ( 034 ) 353 22 44
strona: http://www.lubliniec.slaska.policja.gov.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu

adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
tel. (034) 356 32 57

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu

adres: 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9
tel. (034) 356 24 64; (034) 351 52 80
fax. (034) 351 52 81
strona http://www.puplubliniec.samorzady.pl

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach

adres: 42-284 Herby, ul. Lubliniecka 10/12
tel. (034) 357 40 14
fax. (034) 357 40 35
strona http://www.herby.edu.pl

 

Punkt Konsultacyjny Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

adres: 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 30
tel. (034) 351 14 61