Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Powiększ obraz

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom składamy serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Kierownik i Pracownicy GOPS Herby

Życzenia przesyła również Ewa Niewiara, Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej