Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Powiększ obraz

W tym szczególnym dniu wszystkim pracownikom socjalnym, a szczególnie pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach składam życzenia pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji z niesienia pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy, by każdy dzień niósł ze sobą szacunek i uznanie tych, do których kierujecie swą pracę.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Małgorzata Krysiak

21 listopada 2020 r.