Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 – Podsumowanie Programu

Powiększ obraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach informuje, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizował na terenie naszej gminy Bank Żywności w Częstochowie.

Działania te obejmowały pomoc żywnościową oraz działania wspierające, edukacyjne i włączające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacji ekonomicznej. W dniu 10 kwietnia 2019r. odbyły się w gminie Herby warsztaty pt. „Korzyści wynikające z planowania wydatków w ramach budżetu domowego”, których organizatorem był Bank Żywności w Częstochowie. Udział w działaniach towarzyszących brało 18 osób.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiła ona do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W Gminie Herby rolę Organizacji Partnerskiej przejął GOPS Herby w związku z czym,  kwalifikacja do programu oraz dystrybucja artykułów spożywczych odbywała się za pośrednictwem pracowników socjalnych. Osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach,  mogły w okresie od miesiąca listopada 2018r. do miesiąca maja 2019r. w ramach Podprogramu 2018 skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

W ramach pomocy żywnościowej osoby uprawnione otrzymały takie produkty spożywcze jak: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy,  kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, miód wielokwiatowy, gołąbki w sosie pomidorowym.

W okresie od miesiąca listopada 2018r. do miesiąca maja 2019r. z w ramach pomocy żywnościowej skorzystało: 412 osób ( kobiet: 202, mężczyzn: 210) . Ogółem wydano 1949 szt. paczek żywnościowych na :  20,90582 ton.