Mitingi Wspólnoty AA

Powiększ obrazdłonie kilku osób ułożone jedna na drugiej w geście wpsólnoty;

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi form pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.

Anonimowi Alkoholicy oferują spotkania online dla osób g/Głuchych tłumaczone na polski język migowy (PJM) oraz osób słabosłyszących z napisami w języku polskim – w każdą niedzielę o godzinie 19.00. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej. Więcej informacji o AA oraz datach innych spotkań można znaleźć na stronie https://www.glusi-aa.pl oraz w załącznikach: