Informacja dotycząca świadczenia „Dobry Start”

Powiększ obraz

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start”, czyli wypłacanym raz w roku wsparciu dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na ucznia.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Zgodnie z zapowiedziami resortu od przyszłego roku czekają nas zmiany. Od 2020 wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej od 1 kwietnia. Na złożenie wniosku rodzice i opiekunowie będą mieli czas do listopada.

Ministerstwo proponuje też m.in. podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł od października 2020 r. (dzisiaj jest to 725 zł, a od 1 października 2019 r. – 800 zł), rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych składających się na dochód rodziny uprawniający do różnego rodzaju świadczeń, a także umożliwienie gminom samodzielnego pozyskiwania danych podatkowych z Ministerstwa Finansów.

Poniżej link do projektu ustawy o świadczeniu Dobry start https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321645