Informacja

„Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Herby działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023”

 

Pobierz Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS)

Pobierz plik ogłoszenia

Pobierz deklarację uczestnictwa

Pobierz program

Pobierz podręcznik beneficjenta