Informacja OHP w Lublińcu

Powiększ obraz

Informacje o krajowych i zagranicznych miejscach pracy oraz dostępnych kursach i szkoleniach pod adresem Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Lublińcu Pl. K. Mańki 8, 42 – 700 Lubliniec tel.: (34) 356 12 50
Zapraszamy do kontaktu.

Załączniki: