Dodatek osłonowy dla polskich rodzin

Powiększ obrazdodatek osłonowy dla polskich rodzin

Dodatek osłonowy wprowadzony z dniem 1 stycznia 2022 r. jest specjalnym świadczeniem, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę

Szczegóły w załączniku.