Wydawanie paczek żywnościowych w ramach POPŻ

Powiększ obraz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach informuje, że od lutego 2021 roku będą wydawane paczki żywnościowe otrzymane z Banku Żywności w Częstochowie.

Aby zakwalifikować się do w/w Programu należy spełniać kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej: 1.542,20 zł
 • w przypadku osoby w rodzinie: 1.161,60 zł

 

oraz przesłanki wynikające z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876), to jest pozostawać w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z co najmniej jednego poniższego powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Na paczki żywnościowe składają się takie artykuły spożywcze, jak:

groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, fasolka po bretońsku, miód nektarowy, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT, ser żółty, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy, płatki owsiane, filet z makreli w oleju, cukier oraz olej rzepakowy.

Asortyment różni się w zależności od dostawy.

Wszystkie osoby, które kwalifikują się do w/w Programu prosimy o zgłoszenie się do pracowników socjalnych celem odebrania skierowania.

Logo programu operacyjnego pomoc żywnościowa