Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Powiększ obraz

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku i przewidują wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Zwiększy się również wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/rzad-przyjal-projekt-ustawy-o-rodzinnym-kapitale-opiekunczym