Program „AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiększ obraz

Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu w 2018 roku realizować będzie pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W ramach Programu przewidywana jest m.in. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, dofinansowanie szkoleń, pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego, pomoc w zakupie protezy kończyny, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, a nawet pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski przyjmowane będą w następujących terminach:

Moduł I: najpóźniej do 30 sierpnia 2018 r.,

Moduł II: przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w dwóch cyklach:

  • do 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
  • do 10 października 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.

 

Informacje na temat Programu dostępne pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 34 356 32 57

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: http://www.lubliniec.starostwo.bip.info.pl/

Załączniki: