Aktualności

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł. w przypadku osoby w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach prosi zatem wszystkie osoby, które
kwalifikują się do w/w Programu o zgłoszenie się do pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach celem odebrania skierowania.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 22 maja 2023 roku do 22 czerwca 2023 roku, na terenie Gminy Herby realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.

https://herbymieszkaniec.webankieta.pl/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach serdecznie dziękuje firmie Usługi Transportowe Joanna Chyra-Janik za nieodpłatne wsparcie w transporcie osób potrzebujących. Dziękujemy.

Informujemy, iż PFRON prowadzi nabór do programu „Aktywny samorząd” z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Pomoc można uzyskać w następujących obszarach:

– likwidacja bariery transportowej,
– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
– likwidacja barier w poruszaniu się,
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej,
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu pod numerem telefonu: (34) 356 32 57.
 
Copyright © 2017-2024 GOPS Herby
Projekt strony: Install-IT - strony www, pozycjonowanie, doradztwo IT

Do góry

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Odwiedzin: 739723