Informacja

Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł. w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł. w przypadku osoby w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach prosi zatem wszystkie osoby, które
kwalifikują się do w/w Programu o zgłoszenie się do pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach celem odebrania skierowania.