Informacja

Informujemy, iż PFRON prowadzi nabór do programu „Aktywny samorząd” z którego mogą skorzystać osoby niepełnosprawne. Pomoc można uzyskać w następujących obszarach:

– likwidacja bariery transportowej,
– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym,
– likwidacja barier w poruszaniu się,
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej,
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu pod numerem telefonu: (34) 356 32 57.