Informacja

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach informuje, że Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 realizował na terenie naszej gminy Bank Żywności w Częstochowie.

Działania te obejmowały pomoc żywnościową oraz działania wspierające, edukacyjne i włączające. Osoby korzystające ze wsparcia Programu mogły wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, takich jak m.in.: warsztaty kulinarne, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, warsztaty edukacji ekonomicznej.         W dniu 17 maja 2021r. odbyły się w gminie Herby warsztaty pn. „Warsztaty z zakresu przeciwdziałania marnotrawstwu żywności i zdrowego odżywiania” tematem było: Jak zapobiegać marnowaniu żywności i ABC zdrowego odżywiania,  których organizatorem był Bank Żywności w Częstochowie. Udział w działaniach towarzyszących brało 10 osób.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiła ona do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1.707,20zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W Gminie Herby rolę Organizacji Partnerskiej przejął Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach w związku z czym,  kwalifikacja do programu oraz dystrybucja artykułów spożywczych odbywała się za pośrednictwem pracowników socjalnych. Osoby, które otrzymały skierowanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, mogły w okresie od skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która była dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Paczki żywnościowe wydawane były w miesiącu maju, czerwcu i październiku 2022r. W ramach pomocy żywnościowej skorzystało 397 osób ( kobiet: 213, mężczyzn: 184). Ogółem wydano 983 szt. paczek żywnościowych na : 8,97480 ton.

W ramach pomocy żywnościowej osoby uprawnione otrzymały takie produkty spożywcze, jak: groszek z marchewką,  koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron jajeczny świderki, mleko UHT,  szynka drobiowa, szynka wieprzowa, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy.