Gotowi do startu 2.0

Powiększ obraz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu prowadzi rekrutację do projektu „Gotowi do startu 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest aktywiazacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Lublinieckiego.

Dokładniejsze informacje pod nr tel. 34 3563257.

Projekt skierowany jest do:

  • osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających,
  • osób przebywających w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Więcej informacji pod nr tel. 34 3563257 lub na stronie internetowej www.pcpr-lubliniec.pl bądź odwiedzając Biuro Projektu znajdujące się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9

 

Poniżej publikujemy skan plakatu informacyjnego.