SmodCMS

Wnioski do pobrania

Poniżej znajdują się wzory najczęstszych dokumentów obowiązujących w tut. GOPS. Do ich otwarcia, w zależności od typu dokumentu, wymagana jest obecność na Państwa komputerze odpowiedniego oprogramowania, t.j.: Microsoft Word (lub zamiennie OpenOffice, LibreOffice), Adobe Reader.

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawnościWniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego


 

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

 

Pomoc społeczna
 

Świadczenia rodzinne

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:

 

 

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:


 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:


 

Karta Dużej Rodziny


 

Świadczenia rodzicielskie

   

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:


 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:


 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:


 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:

 


 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017-2018:

OKRES ŚWIADCZENIOWY 2016-2017:

Copyright © 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach
Oparto o skrypt: SmodCMS » © 2005-2014 Twórcy.pl
Projekt strony: Install-IT - strony www, pozycjonowanie, doradztwo IT